eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 699

NGC 699
Objekt NGC 699 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 699 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.3'
magnitud: V=14.1m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h50m43.6s; Dec= -12°2'8"
rödförskjutning (z): 0.018379
Avståndet från solen till NGC 699: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 699 : PGC 6798, MCG -2-5-59, IRAS 01482-1217

Närliggande objekt: NGC 697, NGC 698, NGC 700, NGC 701

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.