eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 697

NGC 697
Objekt NGC 697 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 697 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.00'x1.3'
veľkosť: V=12.0m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h51m17.5s; Dec= 22°21'27"
RedShift (z): 0.010307
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 697: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 697 : PGC 6848, NGC 674, UGC 1317, MCG 4-5-22, CGCG 482-27, IRAS 01485+2206

Blízke objekty: NGC 695, NGC 696, NGC 698, NGC 699

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.