eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7095

NGC 7095
Obiekt NGC 7095 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7095 - galaktyka w konstelacji Oktant
Тип: Sc - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 4.00'x3.3'
Wielkość gwiazd: V=11.5m; B=12.2m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 21h52m24.8s; Dec= -81°31'53"
Redshift (z): 0.008573
Odległość od Słońca do NGC 7095: w oparciu o wartość redshift (z) - 36.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7095 : PGC 67546, ESO 27-1, FAIR 353, IRAS 21457-8145

Sąsiadujące obiekty: NGC 7093, NGC 7094, NGC 7096, NGC 7096A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.