eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7099

NGC 7099
objekt NGC 7099 ligger akkurat i midten av bildet.

M30, NGC7099 - kulehop av stjerner i stjernebildet Capricorni
Typen: V -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 12.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 21t40m22s; Dec= -23°10'43"
Avstand fra solen til NGC 7099: 24.8 tusen lysår;
Andre objektnavn NGC 7099 : M 30, GCL 122, ESO 531-SC21

Naboobjekter: NGC 7097A, NGC 7098, NGC 7100, NGC 7101

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.