eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7097A

NGC 7097A
objekt NGC 7097A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7097A - galakse i stjernebildet Gruis
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.3m; B=15.1m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 21t40m37.9s; Dec= -42°28'49"
Rødforskyvning (z): 0.008653
Avstand fra solen til NGC 7097A: basert på redshiftverdien (z) - 36.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7097A : PGC 67160, ESO 287-49, MCG -7-44-30

Naboobjekter: NGC 7096A, NGC 7097, NGC 7098, NGC 7099

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.