eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7097A

NGC 7097A
Objekt NGC 7097A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7097A - galax i stjärnbild Gruis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.4'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 21h40m37.9s; Dec= -42°28'49"
rödförskjutning (z): 0.008653
Avståndet från solen till NGC 7097A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 36.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7097A : PGC 67160, ESO 287-49, MCG -7-44-30

Närliggande objekt: NGC 7096A, NGC 7097, NGC 7098, NGC 7099

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.