eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7096A

NGC 7096A
Objekt NGC 7096A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7096A - galax i stjärnbild Indi
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 21h38m48.2s; Dec= -64°21'1"
rödförskjutning (z): 0.011054
Avståndet från solen till NGC 7096A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 46.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7096A : PGC 67093, IC 5120, ESO 107-41, IRAS 21348-6434

Närliggande objekt: NGC 7095, NGC 7096, NGC 7097, NGC 7097A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.