eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7097

NGC 7097
Objekt NGC 7097 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7097 - galax i stjärnbild Gruis
Typ: E5 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.2'
magnitud: V=11.7m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 21h40m12.8s; Dec= -42°32'21"
rödförskjutning (z): 0.008726
Avståndet från solen till NGC 7097: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 36.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7097 : PGC 67146, ESO 287-48, MCG -7-44-29, AM 2137-424

Närliggande objekt: NGC 7096, NGC 7096A, NGC 7097A, NGC 7098

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.