eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7098

NGC 7098
Objekt NGC 7098 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7098 - galax i stjärnbild Octantis
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.00'x2.6'
magnitud: V=11.3m; B=12.2m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 21h44m16s; Dec= -75°6'39"
rödförskjutning (z): 0.007942
Avståndet från solen till NGC 7098: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 33.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7098 : PGC 67266, ESO 48-5, IRAS 21393-7520

Närliggande objekt: NGC 7097, NGC 7097A, NGC 7099, NGC 7100

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.