eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7098

NGC 7098
objekt NGC 7098 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7098 - galakse i stjernebildet Octantis
Typen: SBa - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.00'x2.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.3m; B=12.2m
Overflate lysstyrke: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 21t44m16s; Dec= -75°6'39"
Rødforskyvning (z): 0.007942
Avstand fra solen til NGC 7098: basert på redshiftverdien (z) - 33.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7098 : PGC 67266, ESO 48-5, IRAS 21393-7520

Naboobjekter: NGC 7097, NGC 7097A, NGC 7099, NGC 7100

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.