eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7097

NGC 7097
objekt NGC 7097 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7097 - galakse i stjernebildet Gruis
Typen: E5 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.80'x1.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.7m; B=12.6m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 21t40m12.8s; Dec= -42°32'21"
Rødforskyvning (z): 0.008726
Avstand fra solen til NGC 7097: basert på redshiftverdien (z) - 36.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7097 : PGC 67146, ESO 287-48, MCG -7-44-29, AM 2137-424

Naboobjekter: NGC 7096, NGC 7096A, NGC 7097A, NGC 7098

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.