eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7096A

NGC 7096A
Objekt NGC 7096A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7096A - galaxie v súhvezdí Indián
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 21h38m48.2s; Dec= -64°21'1"
RedShift (z): 0.011054
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7096A: na základe množstva červeného posunu (z) - 46.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7096A : PGC 67093, IC 5120, ESO 107-41, IRAS 21348-6434

Blízke objekty: NGC 7095, NGC 7096, NGC 7097, NGC 7097A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.