eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7097A

NGC 7097A
Obiekt NGC 7097A znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7097A - galaktyka w konstelacji Żuraw
Тип: E3 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.60'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.3m; B=15.1m
Jasność powierzchni: 13.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 21h40m37.9s; Dec= -42°28'49"
Redshift (z): 0.008653
Odległość od Słońca do NGC 7097A: w oparciu o wartość redshift (z) - 36.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7097A : PGC 67160, ESO 287-49, MCG -7-44-30

Sąsiadujące obiekty: NGC 7096A, NGC 7097, NGC 7098, NGC 7099

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.