eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 720

NGC 720
objekt NGC 720 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 720 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: E5 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.70'x2.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.2m; B=11.2m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t53m0.4s; Dec= -13°44'19"
Rødforskyvning (z): 0.005821
Avstand fra solen til NGC 720: basert på redshiftverdien (z) - 24.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 720 : PGC 6983, MCG -2-5-68

Naboobjekter: NGC 718, NGC 719, NGC 721, NGC 722

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.