eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 720

NGC 720
Objekt NGC 720 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 720 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E5 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 4.70'x2.4'
magnitud: V=10.2m; B=11.2m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h53m0.4s; Dec= -13°44'19"
rödförskjutning (z): 0.005821
Avståndet från solen till NGC 720: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 720 : PGC 6983, MCG -2-5-68

Närliggande objekt: NGC 718, NGC 719, NGC 721, NGC 722

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.