eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 724

NGC 724
Objekt NGC 724 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 724 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.3'
magnitud: V=12.5m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h53m45.6s; Dec= -23°45'26"
rödförskjutning (z): 0.004953
Avståndet från solen till NGC 724: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 724 : PGC 7024, NGC 723, ESO 477-13, MCG -4-5-16, IRAS 01514-2400

Närliggande objekt: NGC 722, NGC 723, NGC 725, NGC 726

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.