eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 725

NGC 725
Objekt NGC 725 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 725 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.5'
magnitud: V=14.3m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h52m35.3s; Dec= -16°31'3"
rödförskjutning (z): 0.034647
Avståndet från solen till NGC 725: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 146.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 725 : PGC 6950, MCG -3-5-25

Närliggande objekt: NGC 723, NGC 724, NGC 726, NGC 727

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.