eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7264

NGC 7264
Objekt NGC 7264 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7264 - galax i stjärnbild Lacertae
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.20'x0.3'
magnitud: V=13.8m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h22m13.5s; Dec= 36°23'13"
rödförskjutning (z): 0.014240
Avståndet från solen till NGC 7264: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7264 : PGC 68658, UGC 12001, MCG 6-49-5, CGCG 514-14, IRAS 22200+3608

Närliggande objekt: NGC 7263-2, NGC 7263-1, NGC 7265, NGC 7266

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.