eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7263-1

NGC 7263-1
Objekt NGC 7263-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7263-1 - galax i stjärnbild Lacertae
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=14.6m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h21m45.2s; Dec= 36°20'59"
rödförskjutning (z): 0.020698
Avståndet från solen till NGC 7263-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 87.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7263-1 : PGC 68642, MCG 6-49-4, CGCG 514-12, 4ZW 97

Närliggande objekt: NGC 7262, NGC 7263-2, NGC 7264, NGC 7265

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.