eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7263-2

NGC 7263-2
Objekt NGC 7263-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7263-2 - galax i stjärnbild Lacertae
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=15.0m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h21m46s; Dec= 36°21'9"
Övriga namn på objektet NGC 7263-2 : MCG 6-49-4, CGCG 514-12, 4ZW 97

Närliggande objekt: NGC 7261, NGC 7262, NGC 7263-1, NGC 7264

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.