eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7262

NGC 7262
Objekt NGC 7262 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7262 - galax i stjärnbild Piscis Austrini
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=14.1m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h23m28.4s; Dec= -32°21'53"
rödförskjutning (z): 0.027219
Avståndet från solen till NGC 7262: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 115.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7262 : PGC 68737, ESO 405-17

Närliggande objekt: NGC 7260, NGC 7261, NGC 7263-2, NGC 7263-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.