eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7260

NGC 7260
Objekt NGC 7260 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7260 - galax i stjärnbild Aquarii
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.4'
magnitud: V=12.7m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h22m36.5s; Dec= -4°7'15"
rödförskjutning (z): 0.016348
Avståndet från solen till NGC 7260: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 69.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7260 : PGC 68691, NGC 7257, MCG -1-57-3

Närliggande objekt: NGC 7258, NGC 7259, NGC 7261, NGC 7262

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.