eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7260

NGC 7260
objekt NGC 7260 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7260 - galakse i stjernebildet Aquarii
Typen: SBbc - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.90'x1.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m; B=13.5m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t22m36.5s; Dec= -4°7'15"
Rødforskyvning (z): 0.016348
Avstand fra solen til NGC 7260: basert på redshiftverdien (z) - 69.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7260 : PGC 68691, NGC 7257, MCG -1-57-3

Naboobjekter: NGC 7258, NGC 7259, NGC 7261, NGC 7262

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.