eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7261

NGC 7261
objekt NGC 7261 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7261 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cephei
Typen: III1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t20m10s; Dec= 58°6'36"
Andre objektnavn NGC 7261 : OCL 237

Naboobjekter: NGC 7259, NGC 7260, NGC 7262, NGC 7263-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.