eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7261

NGC 7261
Obiekt NGC 7261 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7261 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Cefeusz
Тип: III1p -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=8.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 22h20m10s; Dec= 58°6'36"
Inne nazwy obiektów NGC 7261 : OCL 237

Sąsiadujące obiekty: NGC 7259, NGC 7260, NGC 7262, NGC 7263-2

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.