eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7262

NGC 7262
Obiekt NGC 7262 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7262 - galaktyka w konstelacji Ryba Południowa
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.80'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=14.1m; B=15.1m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 22h23m28.4s; Dec= -32°21'53"
Redshift (z): 0.027219
Odległość od Słońca do NGC 7262: w oparciu o wartość redshift (z) - 115.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7262 : PGC 68737, ESO 405-17

Sąsiadujące obiekty: NGC 7260, NGC 7261, NGC 7263-2, NGC 7263-1

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.