eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7262

NGC 7262
objekt NGC 7262 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7262 - galakse i stjernebildet Piscis Austrini
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=15.1m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t23m28.4s; Dec= -32°21'53"
Rødforskyvning (z): 0.027219
Avstand fra solen til NGC 7262: basert på redshiftverdien (z) - 115.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7262 : PGC 68737, ESO 405-17

Naboobjekter: NGC 7260, NGC 7261, NGC 7263-2, NGC 7263-1

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.