eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7262

NGC 7262
Voorwerp NGC 7262 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7262 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscis Austrini
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.7'
omvang: V=14.1m; B=15.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 22h23m28.4s; Dec= -32°21'53"
roodverschuiving (z): 0.027219
De afstand van de zon tot NGC 7262: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 115.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7262 : PGC 68737, ESO 405-17

Objecten in de buurt: NGC 7260, NGC 7261, NGC 7263-2, NGC 7263-1

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.