eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7261

NGC 7261
Voorwerp NGC 7261 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7261 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cephei
Type: III1p -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=8.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 22h20m10s; Dec= 58°6'36"
Andere namen van het object NGC 7261 : OCL 237

Objecten in de buurt: NGC 7259, NGC 7260, NGC 7262, NGC 7263-2

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.