eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7261

NGC 7261
Objekt NGC 7261 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 7261 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Cephei
Typ: III1p -
Úhlové rozměry: 6.00'
velikosti: V=8.4m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 22h20m10s; Dec= 58°6'36"
Jiné názvy objektu NGC 7261 : OCL 237

Nedaleko objekty: NGC 7259, NGC 7260, NGC 7262, NGC 7263-2

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.