eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7461

NGC 7461
Objekt NGC 7461 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7461 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h1m48.1s; Dec= 15°34'57"
rödförskjutning (z): 0.014113
Avståndet från solen till NGC 7461: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 59.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7461 : PGC 70290, UGC 12314, MCG 2-58-56, CGCG 430-51

Närliggande objekt: NGC 7459-1, NGC 7460, NGC 7462, NGC 7463

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.