eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7462

NGC 7462
Objekt NGC 7462 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7462 - galax i stjärnbild Gruis
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.30'x0.8'
magnitud: V=11.4m; B=12.2m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h2m46.2s; Dec= -40°50'8"
rödförskjutning (z): 0.003549
Avståndet från solen till NGC 7462: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7462 : PGC 70324, ESO 346-28, MCG -7-47-13, IRAS 23000-4105

Närliggande objekt: NGC 7460, NGC 7461, NGC 7463, NGC 7464

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.