eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7462

NGC 7462
Objekt NGC 7462 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7462 - galaxie v súhvezdí Žeriav
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.30'x0.8'
veľkosť: V=11.4m; B=12.2m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h2m46.2s; Dec= -40°50'8"
RedShift (z): 0.003549
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7462: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7462 : PGC 70324, ESO 346-28, MCG -7-47-13, IRAS 23000-4105

Blízke objekty: NGC 7460, NGC 7461, NGC 7463, NGC 7464

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.