eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7463

NGC 7463
Objekt NGC 7463 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7463 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: SBb/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.60'x0.6'
veľkosť: V=13.2m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h1m51.8s; Dec= 15°58'55"
RedShift (z): 0.007809
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7463: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7463 : PGC 70291, UGC 12316, MCG 3-58-22, CGCG 453-48, ARAK 573, KUG 2259+157A

Blízke objekty: NGC 7461, NGC 7462, NGC 7464, NGC 7465

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.