eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7492

NGC 7492
Objekt NGC 7492 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 7492 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Aquarii
Typ: XII -
Úhlové rozměry: 4.20'
velikosti: V=11.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 23h8m26.7s; Dec= -15°36'39"
Jiné názvy objektu NGC 7492 : GCL 125

Nedaleko objekty: NGC 7490, NGC 7491, NGC 7493, NGC 7494

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.