eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7492

NGC 7492
Voorwerp NGC 7492 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7492 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Aquarii
Type: XII -
De hoekige afmetingen: 4.20'
omvang: V=11.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h8m26.7s; Dec= -15°36'39"
Andere namen van het object NGC 7492 : GCL 125

Objecten in de buurt: NGC 7490, NGC 7491, NGC 7493, NGC 7494

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.