eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7493

NGC 7493
Voorwerp NGC 7493 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7493 - enkele ster in het sterrenbeeld Piscium
Type: * -
omvang: B=14.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h8m31.6s; Dec= 0°54'36"

Objecten in de buurt: NGC 7491, NGC 7492, NGC 7494, NGC 7495

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.