eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7493

NGC 7493
Obiekt NGC 7493 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7493 - jedna gwiazda w konstelacji Ryby
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=14.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h8m31.6s; Dec= 0°54'36"

Sąsiadujące obiekty: NGC 7491, NGC 7492, NGC 7494, NGC 7495

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.