eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7493

NGC 7493
Objekt NGC 7493 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 7493 - jedna hvězdička v souhvězdí Piscium
Typ: * -
velikosti: B=14.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 23h8m31.6s; Dec= 0°54'36"

Nedaleko objekty: NGC 7491, NGC 7492, NGC 7494, NGC 7495

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.