eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7493

NGC 7493
Objekt NGC 7493 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7493 - enda stjärna i stjärnbild Piscium
Typ: * -
magnitud: B=14.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h8m31.6s; Dec= 0°54'36"

Närliggande objekt: NGC 7491, NGC 7492, NGC 7494, NGC 7495

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.