eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7494

NGC 7494
Objekt NGC 7494 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7494 - galax i stjärnbild Aquarii
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=14.6m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h8m58.4s; Dec= -24°22'9"
rödförskjutning (z): 0.026675
Avståndet från solen till NGC 7494: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 112.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7494 : PGC 70568, ESO 535-5, MCG -4-54-7

Närliggande objekt: NGC 7492, NGC 7493, NGC 7495, NGC 7496B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.