eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7494

NGC 7494
objekt NGC 7494 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7494 - galakse i stjernebildet Aquarii
Typen: E1 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.6m; B=15.6m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t8m58.4s; Dec= -24°22'9"
Rødforskyvning (z): 0.026675
Avstand fra solen til NGC 7494: basert på redshiftverdien (z) - 112.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7494 : PGC 70568, ESO 535-5, MCG -4-54-7

Naboobjekter: NGC 7492, NGC 7493, NGC 7495, NGC 7496B

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.