eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496B

NGC 7496B
objekt NGC 7496B ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7496B - galakse i stjernebildet Gruis
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.2m; B=16.0m
Overflate lysstyrke: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t12m21s; Dec= -43°46'39"
Rødforskyvning (z): 0.006000
Avstand fra solen til NGC 7496B: basert på redshiftverdien (z) - 25.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7496B : ESO 291-7, AM 2309-440

Naboobjekter: NGC 7494, NGC 7495, NGC 7496A, NGC 7496

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.