eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496B

NGC 7496B
Objekt NGC 7496B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7496B - galax i stjärnbild Gruis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=15.2m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h12m21s; Dec= -43°46'39"
rödförskjutning (z): 0.006000
Avståndet från solen till NGC 7496B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 25.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7496B : ESO 291-7, AM 2309-440

Närliggande objekt: NGC 7494, NGC 7495, NGC 7496A, NGC 7496

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.