eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496B

NGC 7496B
Voorwerp NGC 7496B bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7496B - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Gruis
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.2'
omvang: V=15.2m; B=16.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h12m21s; Dec= -43°46'39"
roodverschuiving (z): 0.006000
De afstand van de zon tot NGC 7496B: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 25.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7496B : ESO 291-7, AM 2309-440

Objecten in de buurt: NGC 7494, NGC 7495, NGC 7496A, NGC 7496

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.