eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496A

NGC 7496A
Voorwerp NGC 7496A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7496A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Gruis
Type: SBm - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 1.40'x0.7'
omvang: V=14.0m; B=14.6m
De helderheid van het oppervlak: 13.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h12m23.4s; Dec= -43°46'43"
roodverschuiving (z): 0.005350
De afstand van de zon tot NGC 7496A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 22.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7496A : PGC 70687, ESO 291-7, AM 2309-440, KDWG 274

Objecten in de buurt: NGC 7495, NGC 7496B, NGC 7496, NGC 7497

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.