eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496A

NGC 7496A
Obiekt NGC 7496A znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7496A - galaktyka w konstelacji Żuraw
Тип: SBm - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 1.40'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=14.6m
Jasność powierzchni: 13.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h12m23.4s; Dec= -43°46'43"
Redshift (z): 0.005350
Odległość od Słońca do NGC 7496A: w oparciu o wartość redshift (z) - 22.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7496A : PGC 70687, ESO 291-7, AM 2309-440, KDWG 274

Sąsiadujące obiekty: NGC 7495, NGC 7496B, NGC 7496, NGC 7497

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.