eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496A

NGC 7496A
Objekt NGC 7496A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7496A - galax i stjärnbild Gruis
Typ: SBm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.7'
magnitud: V=14.0m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h12m23.4s; Dec= -43°46'43"
rödförskjutning (z): 0.005350
Avståndet från solen till NGC 7496A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 22.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7496A : PGC 70687, ESO 291-7, AM 2309-440, KDWG 274

Närliggande objekt: NGC 7495, NGC 7496B, NGC 7496, NGC 7497

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.