eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496

NGC 7496
Objekt NGC 7496 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7496 - galax i stjärnbild Gruis
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.30'x3.1'
magnitud: V=11.4m; B=12.2m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h9m46.9s; Dec= -43°25'39"
rödförskjutning (z): 0.005500
Avståndet från solen till NGC 7496: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7496 : PGC 70588, ESO 291-1, MCG -7-47-20, VV 771, IRAS 23069-4341

Närliggande objekt: NGC 7496B, NGC 7496A, NGC 7497, NGC 7498

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.