eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7497

NGC 7497
Objekt NGC 7497 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7497 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.40'x1.7'
magnitud: V=12.2m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h9m3.5s; Dec= 18°10'39"
rödförskjutning (z): 0.005697
Avståndet från solen till NGC 7497: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7497 : PGC 70569, UGC 12392, MCG 3-59-2, CGCG 454-3, KUG 2306+179, IRAS 23065+1754

Närliggande objekt: NGC 7496A, NGC 7496, NGC 7498, NGC 7499

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.